Nieuws

Privacy policy

07.11.2018

Beste Klant, beste leverancier,

Op 25 mei is de nieuwe GDPR-richtlijn van de E.U. i.v.m. de bescherming van persoonsgegevens in voege gegaan.
Garage Freddy Willems bvba hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy.
Vanaf vandaag vindt U onze privacyverklaring op deze website zodat U weet welke gegevens we verwerken en waarom.

Met vriendelijke groeten
Willems Veerle